Úvod   O MAS   Členovia   Dokumenty   Projektové výzvy   Schválené projekty   Fotogaléria   Verejné informácie 
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku z integrovaného regionálneho operačného programu - Aktivita C1 Komunitné sociálne služby
Miestna akčná skupina Dolné Považie vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Dolné Považie)

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Špecifický cieľ: 5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 03.06.2021

Dátumy uzavretia hodnotiacich kôl:
Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 03.09.2021
Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 03.12.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 25. dňu príslušného mesiaca.

Prílohy na stiahnutie
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk