Aktuality
 • Nová výzva na predkladanie projektov - LEADER NSK!13.2.2024
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport vyhlasuje Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2024 v termíne od 13.02.2024 do 11.03.2024 pre opatrenia: Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov.

  Podrobnosti o výzve nájdete v sekcii "Projektové výzvy"

 • Informácia o plánovanom uzavretí Výzvy na predkladanie žiadosti o príspevok IROP-CLLD-Y119-512-00214.12.2023
  Miestna akčná skupina Dolné Považie oznamuje žiadateľom, že plánuje predčasne uzavrieť Výzvu IROP-CLLD-Y119-512-002, na aktivitu C2- Terénne a ambulantné služby, z dôvodu nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedeného vo výzve.
 • Informácia o plánovanom uzavretí Výzvy na predkladanie žiadosti o príspevok IROP-CLLD-Y119-512-00514.12.2023
  Miestna akčná skupina Dolné Považie oznamuje žiadateľom, že plánuje predčasne uzavrieť Výzvu IROP-CLLD-Y119-512-005, na aktivitu D2 - Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení, z dôvodu nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedeného vo výzve.
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: RNDr. Alexander Tirinda
Telefón: +421 915 843 693; +421 905 389 002
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk