Úvod   O MAS   Členovia   Dokumenty   Projektové výzvy   Schválené projekty   Fotogaléria   Verejné informácie 
VÝZVU NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV – ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI OPATRENIA 2. NÁSTROJA 1 LEADER NSK
Miestna akčná skupina Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport (ďalej len „MAS Dolné Považie“), vyhlasuje dňa 18.01.2019 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS Dolné Považie zo dňa 17.01.2019:

Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu
v rámci Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2019,
v termíne od 18.01.2019 do 08.02.2019 pre opatrenia:

Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prílohy na stiahnutie
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk