Databáza fotografií o regióne MAS Dolné Považie 7.11.2022 
DOBRÉ SVETLO! - Databáza umeleckých fotografií o regióne MAS Dolné Považie
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport v spolupráci s fotoklubom Terra Wag so sídlom v Šali realizovala projekt s názvom "Dobré svetlo! - Databáza umeleckých fotografií o regióne MAS Dolné Považie", v rámci kotrého sa vyhotovila databáza fotografií o regióne MAS Dolné Považie.

Databáza je dostupná samosprávam a subjektom tretieho sektora z regiónu, je však viazaná na registráciu na e-mailovej adrese manager@masdolnepovazie.sk.

Vybrané fotky z databázy si môžete pozrieť v časti "Fotogaléria"

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk