Oznámenie o zverejnení Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP  18.01.2022 

Dodatok č. 2 (číslo dodatku: IROP-D2-302051AA09-511-51) k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z -302051AA09-511-51 bol dňa 17.01.2022 zverejnený v CRZ. https://crz.gov.sk/zmluva/6152364/
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk