Najkrajšia fotografia z územia MAS Dolné Považie - SÚŤAŽ 07.05.2019 
Je tu šanca ukázať krásu našho mikroregónu!

Národná sieť rozvoja vidieka SR aj tento rok vyhlásila súťaž s názvom „Najkrajšia fotografia z územia MAS“. Každá MAS môže poslať jednu fotografiu v rámci jednej kategórie. Zapojiť sa môže každý, kto rád fotí. Víťazné fotografie budú našu MAS reprezentovať na celoslovenskej súťaži Národnej siete rozvoja vidieka.

Súťažné kategórie sú:
1. Naša príroda
2. Naši ľudia
3. Naše tradície
4. Naša budúcnosť
5. Naše „naj“
6. Život v našej MAS/VSP
7. Naše kroje

Požiadavka na fotografiu:
1. formát: .jpg, 2. veľkosť: menej ako 3MB, pomer strán 2x3, rozlíšenie: 300 dpi, uviesť meno autora, názov a miesto nasnímania.

Súťažné fotografie treba najneskôr do 28.05.2019 poslať e-mailom na adresu manager@masdolnepovazie.sk. Do predmetu uviesť: fotosúťaž

Tešíme sa na vaše zábery!

Dobré svetlo!

Kancelária MAS

viac o súťaži:
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1924
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: RNDr. Alexander Tirinda
Telefón: +421 915 843 693; +421 905 389 002
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk