Úvod   O MAS   Členovia   Dokumenty   Projektové výzvy   Schválené projekty   Fotogaléria   Verejné informácie 
Výzva na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2022
Miestna akčná skupina Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport, vyhlasuje dňa 31.01.2022 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS Dolné Považie Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2022, v termíne od 31.01.2022 do 25.02.2022 pre opatrenie:

Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prílohy na stiahnutie
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk