Aktuality
 • Zmena dátumu uzávierky12.5.2017
  Miestna akčná skupina Dolné Považie oznamuje, že podľa uznesenia predsedníctva pristúpila k posunu dátumu uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom 1/2017 z pôvodného termínu 12. 5. 2017 na termín 9. 6. 2017
 • Nová výzva na prekladanie žiadosti o NFP09. máj 2017, utorok
  Miestna akčná skupina Dolné Považie oznamuje, že dňa 09.05.2017 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK.
  Výzvu nájdete v časti Projektové výzvy.
 • Výberové konanie
  MAS Dolné Považie vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií manažér a finančný manažér – účtovník Kancelárie MAS občianskeho združenia: Miestna akčná skupina Dolné Považie, 925 83 Žihárec č. 85


Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 86, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Július Iván
Telefón: +421 918 460 859