Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 86, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Július Iván
Telefón: +421 918 460 859

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk