Úvod   O MAS   Členovia   Dokumenty   Projektové výzvy   Schválené projekty   Fotogaléria   Verejné informácie 
Oznámenie o oprave zjavnej nezrovnalosti vo výzve IROP-CLLD-Y119-512-005
MAS Dolné Považie vykonala opravu zjavnej nezrovnalosti vo formulári ŽoPr v časti 4. Harmonogram realizácie aktivít aj v časti 10. Čestné vyhlásenie žiadateľa. Zmenený bol konečný termín realizácie hlavných aktivít projektu na 15.11.2023.

Prílohy na stiahnutie
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: RNDr. Alexander Tirinda
Telefón: +421 915 843 693; +421 905 389 002
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk