Úvod   O MAS   Členovia   Dokumenty   Projektové výzvy   Schválené projekty   Fotogaléria   Verejné informácie 
Aktualizácia č.2 výzvy - Aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií
Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. IROP-CLLD-Y119-511-003 pre aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií bola dňa 24.05.2023 aktualizovaná.

Aktualizácia č.2 nadobudne účinnosť dňa 31.05.2023.

Prílohy na stiahnutie
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: RNDr. Alexander Tirinda
Telefón: +421 915 843 693; +421 905 389 002
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk