Úvod   O MAS   Členovia   Dokumenty   Projektové výzvy   Schválené projekty   Fotogaléria   Verejné informácie 
Aktualizácia č. 1 výzvy - Aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení
Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. IROP-CLLD-Y119-512-005 pre aktivitu D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení bola dňa 01.02.2023 aktualizovaná.

Aktualizácia č.1 nadobudne účinnosť dňa 21.02.2023.

Prílohy na stiahnutie
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk