Úvod   O MAS   Členovia   Dokumenty   Projektové výzvy   Schválené projekty   Fotogaléria   Verejné informácie 
Aktualizácia č.1 výzvy - Aktivita C1 Komunálne sociálne služby
Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. IROP-CLLD-Y119-512-001 pre aktivitu C1 Komunálne sociálne služby bola dňa 01.02.2023 aktualizovaná.

Aktualizácia č.1 nadobudne účinnosť dňa 21.02.2023.

Prílohy na stiahnutie
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk