Úvod   O MAS   Členovia   Dokumenty   Projektové výzvy   Schválené projekty   Fotogaléria   Verejné informácie 
Aktualizácia výzvy Aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení
Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. IROP-CLLD-Y119-512-005 pre aktivitu D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení bola dňa 12.12.2022 aktualizovaná, konkrétne Príloha č. 4 výzvy - Kritéria pre výber projektov.

Ostatné prílohy Výzvy ostávajú nezmenené.

Prílohy na stiahnutie
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk