Úvod   O MAS   Členovia   Dokumenty   Projektové výzvy   Schválené projekty   Fotogaléria   Verejné informácie 
Aktualizácia č.1 - Výzva na predkladanie Žiadostí o príspevok z IROP - Aktivita A1 Podpora podnikania
Miestna akčná skupina Dolné Považie informuje o aktualizácii výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-Y119-511-003 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Dolné Považie)

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 03.06.2021

Dátum vydania aktualizácie č.1: 27.09.2022
Dátum účinnosti aktualizácie č.1: 01.10.2022

Dátumy uzavretia hodnotiacich kôl:
Dátum uzavretia 5. hodnotiaceho kola: 03.09.2022
Dátum uzavretia 6. hodnotiaceho kola: 30.11.2022

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.

Prílohy na stiahnutie
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk