Úvod   O MAS   Členovia   Dokumenty   Projektové výzvy   Schválené projekty   Fotogaléria   Verejné informácie 
AKTUALIZÁCIA - Predĺženie trvania Výzvy na predkladanie projektov pre poľnohospodárov MAS Dolné Považie - podopatrenie 4.1 - do 25.04.2022
Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Dolné Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj) bola predĺžená do 25.04.2022.

Ostatné prílohy Výzvy ostávajú nezmenené.

Prílohy na stiahnutie
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk