Úvod   O MAS   Členovia   Dokumenty   Projektové výzvy   Schválené projekty   Fotogaléria   Verejné informácie 
Nová výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu pre občianske združenia nášho regiónu! - LEADER NSK na rok 2021
Miestna akčná skupina Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport vyhlasuje Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2021 v termíne od 01.02.2021 do 26.02.2020 pre opatrenia:

Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prílohy na stiahnutie
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk