Občianske združenie „TELEKTӓ - Združenie rybárov a ochrancov prírody 
Občianske združenie Telektó – združenie rybárov a ochrancov prírody má sídlo v Tešedíkove.

Vzniklo 19. júna 2006 registráciou na Ministerstve vnútra SR. Táto organizácia vznikla na podnet obyvatežov, ktorí sa už ďalej nemohli pozera na zanedbané jazerá v našej obci. Celkove sa v Tešedíkove nachádza 5 jazier ( Telektó, Vásártér, Kurcsa, Téglások a Emlékkő). viď fotoalbum. Vďaka dlhodobej nedbanlivosti a nezáujmu občanov a nečinnosti kompetentných úradov stratili tieto jazerá estetické a ekologické hodnoty.
Zámerom občianskeho združenia je znovu oživi okolie týchto jazier a skultúrni ich prostredie. Toto znovuoživenie si vyžaduje obrovské množstvo práce a nemalé finančné prostriedky. Postupnou revitalizáciou týchto jazier a zároveň rozšírením zelených plôch na brehoch rozšírime možnosti využitia týchto priestorov na rekreačno-športové aktivity.
Počas doterajšej existencie združenia sme vynaložili nemalé úsilie na realizáciu našich vežkolepých plánov. V spolupráci s obecnou samosprávou a miestnymi podnikatežmi sme vo vežkej miere vyčistili dno a breh jazera Telektó a začali sme so zvežaďovaním jazera Vásártér.
Počas našej 5 ročnej existencie sme zorganizovali niekožko úspešných stretnutí pri jazere (rybárske preteky, deň detí), čo je dôkazom toho, že túto lokalitu sme vrátili do centra spoločenského diania v našej obci.
Predseda: Herencsár Zsolt
+421 908 356 583
podpredseda: Lelovics Tomáš
+421 905 789 427
lelovicstomas@azet.sk
administratíva: Szarková Zuzana
+421 905 863 917
Stránka združenia: www.telekto.tesedikovo.info

Telektó Polgári Társulás - halászok és a természetvédők társulása, székhely: Pered

A szervezet 2006. június 19-én a belügyminisztériumi regisztrációval jött létre. Ezt a szervezetet olyan emberek hozták létre, akiket zavart a községben található tavak elhanyagolt állapota. Összességében Pereden öt tó található (Telektó, Vásártér, Kurcsa, Téglások és Emlékkő).
A hosszú távú elhanyagoltság a lakosság közönye és az illetékes hatóságok tétlensége miatt, e tavak esztétikai és ökológiai értékeit vesztették..
A társulat célja feléleszteni és kulturált hellyé alakítani a tavak környékét. Ez a megújulás hatalmas mennyiségű munkát és jelentős pénzügyi forrást igényel. A tavak fokozatos revitalizációjával, valamint a tóparti zöldterületek növelésével kibővítjük e helyek kihasználhatóságát szabadidős és sporttevékenységekkel.
Az egyesület megalakulásától, jelentős erőfeszítéseket tett azért, hogy megvalósítsa ezeket a nagy terveket. Együttműködve a helyi önkormányzattal és a helyi vállalkozókkal jórészt megtisztítottuk a Telektó medrét és partját valamint elkezdtük a Vásártér tó revitalizálását.
Az öt éves fennállásunk során már több sikeres találkozók tartottunk a tó partjánál (horgászversenyek, gyermek-nap), amely bizonyítja, hogy ezt a helyet falunk társasági életének központjába helyeztük.

Elnök: Herencsár Zsolt
+421 908 356 583
Alelnök: Lelovics Tomáš
+421 905 789 427
lelovicstomas@azet.sk
Adminisztráció: Szarková Zuzana
+421 905 863 917
A szervezet weboldala: www.telekto.tesedikovo.info
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk