Obec Dlhá nad Váhom 
Dlhá nad Váhom

Obec Dlhá nad Váhom leží na juhozápadnom Slovensku, v strednej časti Podunajskej roviny, ktorá je nižšou časou Podunajskej nížiny na žavom brehu toku rieky Váh. Administratívne patrí do okresu Šaža. Na severe susedí obcami Šoporňa, na východe s Močenkom, na juhovýchode s Večou, resp. Šažou a na západe s Krážovou nad Váhom na pravom brehu Váhu, ktorý zároveň vytvára hranicu. Rozprestiera sa na úzkom priečnom vale medzi nivou Váh a nivou potoka Jác. Chotár tvorí rovina na priečnych nivách a vale, s piesočnými návejmi. Má lužné a nivné pôdy. Nadmorská výška v obci je 118, vo východnej časti chotára 119 m.
Prvá písomná správa o obci Dlhá nad Váhom sa zachovala vo forme Zumboe v zoborskej listine z roku 1113. V nasledujúcich storočiach sa vyskytuje v písomnostiach ako Chumboy od 16. Storočia Hosswfalw, Hozzwfalw, od 18 storočia Hosszúfalu.

Kontakty:
Obec Dlhá nad Váhom Tel.: 031 / 770 2926
Dlhá nad Váhom č. 22 E – mail.: obec@dlhanadvahom.sk
927 05 Dlhá nad Váhom Web: www.dlhanadvahom.eu
Starosta: MVDr. Pavol Tóth


Vághosszúfalu

Vághosszúfalu Délnyugat-Szlovákiában, a Duna menti síkság alacsonyabb fekvesű területén, a Kisalföld közepén, a Vág alsó folyásának bal partján fekszik. Közigazgatásilag a Vág- sellyei járáshoz tartozik. Északkeleti határa Sopornya községgel szomszédos, keleten Mocsonok, délkeleti és déli határa pedig Vecse, illetve Sellyével közös, majd nyugati irányban, a Vág túlsó oldalán Vágkirályfa a szomszédja. A Vág és a Jác közelében áradmányos öntéstalaj található. E terület tengerszint feletti magassága 119 m; maga a falu pedig 118 m magasan van. A mátyusföldi község Kisalföldön, Vágsellyétől 3 km- re északra, a Vág bal partján fekszik, Vágvecse és Sopornya szomszédságában Hosszúfalu neve első ízben írásos alakban, mint Zumboe a zobori apátság birtokösszeíró oklevelében fordul elő 1113-ban. A következő évszázadokban az írásos emlékek nevét Chumboy, a 16. században Hosswfalw, majd a 18. században Hosszúfalu alakban említik.

Elérhetoségek:
Vághosszúfalu község Tel.: 031 / 770 2926
Vághosszúfalu č. 22 E – mail.: obec@dlhanadvahom.sk
927 05 Dlhá nad Váhom Web: www.dlhanadvahom.eu

Polgármester: MVDr. Tóth Pál
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk