Informácia o plánovanom uzavretí Výzvy na predkladanie žiadosti o príspevok IROP-CLLD-Q647-511-001 14.12.2023 
Miestna akčná skupina Dolné Považie oznamuje žiadateľom, že plánuje predčasne uzavrieť Výzvu IROP-CLLD-Y119-511-003, na aktivitu A1 - Podpora podnikania a inovácií, z dôvodu nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedeného vo výzve.
Plánovaný dátum uzavretia výzvy je 29.12.2023.
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: RNDr. Alexander Tirinda
Telefón: +421 915 843 693; +421 905 389 002
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk