Nová výzva pre poľnohospodárov na predkladanie projektov 06.05.2121 
Je vyhlásená nová výzva na predkladanie projektov určená pre poľnohospodárov z regiónu MAS Dolné Považie

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Dolné Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Viac informácií a Výzvu s prílohami na stiahnutie nájdete v časti "Projektové výzvy".
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk