Indikatívny harmonogram výziev IROP na rok 2021 18.03.2021 
Indikatívny harmonogram výziev IROP pre žiadateľov o príspevok na rok 2021 bol dňa 15.03.2021 zverejnený na webstránke MPSR https://www.mpsr.sk/miestna-akcna-skupina-dolne-povazie-also-vagmente-helyi-akciocsoport-indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2021/---16478

Indikatívny harmonogram výziev IROP - 2021 nájdete v časti "Verejné informácie"
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk