VÝZVU NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV – ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU 18.01.2019 
Miestna akčná skupina Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport (ďalej len „MAS Dolné Považie“), vyhlasuje dňa 18.01.2019 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS Dolné Považie zo dňa 17.01.2019.
Miestna akčná skupina Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport, vyhlasuje dňa 18.01.2019 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS Dolné Považie zo dňa 17.01.2019:

Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu
v rámci Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2019

v termíne od 18.01.2019 do 08.02.2019 pre opatrenia:

Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov

Príjímanie Žiadostí o dotáciu je od 18.01.2019 do 08.02.2019 v čase od 08:00 do 15:30 v priestoroch sídla MAS Dolné Považie (Kultúrno-spoločenské informačné centrum, 925 83 Žihárec č. 85).

Podrobné informácie a dokumenty na stiahnutie nájdete v okne "Projektové výzvy"
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: RNDr. Alexander Tirinda
Telefón: +421 915 843 693; +421 905 389 002
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk