POZVÁNKA NA KONFERENCIU 5.11.2018 
Vážení záujemcovia,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Konferenciu s názvom
„Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“

Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“ je organizovaná Nitrianskym samosprávnym krajom v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR, ktorá sa uskutoční 12. novembra 2018 v pavilóne K v areáli agrokomplexu NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA, š. p. v Nitre.

Program konferencie je o. i. zameraný na podporu implementácie stratégií CLLD, regionálne značenie a jeho súčasťou budú i remeselné trhy s prezentáciou kvalitných regionálnych produktov.

V prípade záujmu svoju účasť, prosím, potvrďte e-mailom na: stefan.kralik@unsk.sk najneskôr do 7. novembra 2018.

Účasť je bezplatná. Vstup do areálu AX je zabezpečený cez bránu B1. Parkovanie bude vymedzené priamo pred pavilónom K v areáli AX.

Pozvánka s programom je dostupná na adrese:

http://ww.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1772

Kancelária MAS Dolné Považie
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: RNDr. Alexander Tirinda
Telefón: +421 915 843 693; +421 905 389 002
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk