Aktuality
 • Všetky výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu boli vyhlásené!02.07.2021
  Miestna akčná skupina Dolné Považie dňa 02.07.2021 vyhlásila v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Dolné Považie všetky výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

  Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií
  Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
  Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby
  Aktivita: C2 Terénne a ambulantné služby
  Aktivita: D1 Učebne základných škôl
  Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

  Výzvy nájdete v sekcii našej webstránky: "Projektové výzvy"
 • Nová výzva pre poľnohospodárov na predkladanie projektov06.05.2121
  Je vyhlásená nová výzva na predkladanie projektov určená pre poľnohospodárov z regiónu MAS Dolné Považie
 • Indikatívny harmonogram výziev IROP na rok 202118.03.2021
  Indikatívny harmonogram výziev IROP pre žiadateľov o príspevok na rok 2021 bol dňa 15.03.2021 zverejnený na webstránke MPSR https://www.mpsr.sk/miestna-akcna-skupina-dolne-povazie-also-vagmente-helyi-akciocsoport-indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2021/---16478
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk