Aktuality
 • Databáza fotografií o regióne MAS Dolné Považie7.11.2022
  DOBRÉ SVETLO! - Databáza umeleckých fotografií o regióne MAS Dolné Považie
 • Oznam o podpísaní zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom12.08.2022
  Miestna akčná skupina Dolné Považie oznamuje, že ku dňu 12.08.2022 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie medzi MAS Dolné Považie a Nitrianskym samosprávnym krajom.

  Zmluvu nájdete v časti Verejné informácie
 • Nová výzva na predkladanie projektov!31.01.2022
  Miestna akčná skupina Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport vyhlasuje Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2022 v termíne od 31.01.2022 do 25.02.2022 pre opatrenia: Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov.

  Podrobnosti o výzve nájdete v sekcii "Projektové výzvy"
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: RNDr. Alexander Tirinda
Telefón: +421 915 843 693; +421 905 389 002
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk