Úvod   O MAS   Členovia   Dokumenty   Projektové výzvy   Schválené projekty   Fotogaléria   Verejné informácie 
Informácia pre žiadateľov - C2 - Terénne a ambulantné služby
Týmto oznamujeme, že výška disponibilnej alokácie výzvy IROP-CLLD-Y119-512-002 (C2 - Terénne a ambulantné služby) je 37 992,14€

Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk