Aktuality
 • Harmonogram výziev Dolné Považie 4.1 – verzia 329.01.2021
  Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport týmto oznamuje, že na stránke ITMS2104.sk bol zverejený
  "Harmonogram výziev Dolné Považie 4.1 – verzia 3". Harmonogram výziev je dostupný na: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=3f989287-7a3e-4047-9fac-0ed7f98b3b9b

  Harmonogran nájdete v sekcii našej webstránky: "Verejné intomrácie"
 • Nová výzva na predkladanie projektov!27.01.2121
  Miestna akčná skupina Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport vyhlasuje Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2021 v termíne od 01.02.2021 do 26.02.2020 pre opatrenia:Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov.

  Podronosti o výzve nájdete v sekcii "Projektové výzvy"
 • Oznámenie o aktualizácii výzvy12.10.2020
  Oznamujeme Vám, že výzva č. MAS_096/7.5/3 na predkladanie žiadosti o NFP pre podopatrenie 7.5 bola dňa 12.10.2020 aktualizovaná. Aktualizácia sa týka dĺžky trvania výzvy a zmenila sa nasledovne:

  Dátum uzatvorenia výzvy: 13.11.2020
Kontaktné informácie
Miestna akčná skupina Dolné Považie
č. 85, 925 83 Žihárec
E-mail: info@masdolnepovazie.sk

Predseda: Ing. Gyula Iván
Telefón: +421 948 853 628

Manažér: Ing. Róbert Baros
Telefón: +421 905 747 041
E-mail: manager@masdolnepovazie.sk